Máy đo 5 trong 1 pH, độ mặn, EC, TDS, nhiệt độ EZ-9909 SP

EZ 9909 SP là một chiếc máy kết hợp 5 trong 1, thực hiện các phép đo độ mặn, đo nhiệt độ, đo pH,… trong đất và nước. Rất tiện lợi cho người nông dân, kỷ thuật nuôi trồng thủy sản. Thiết bị đa năng, thực hiện được đa chức năng, vô cũng hữu ích. Máy có đọ chính xác cao, ứng dụng được trong nhiều việc, tiết kiệm, thuận tiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *